‘Wie niet weg is, is gezien!’ Over onthulling en verhulling in psychotherapie

‘k Zie het al. Jij bent er ook zo één!’, zegt een moeder tegen me wanneer ik de deur van het centrum geestelijke gezondheidszorg waar ik werk opende. Toegegeven: ik had een betere camouflage kunnen kiezen dan het dragen van … Read more ‘Wie niet weg is, is gezien!’ Over onthulling en verhulling in psychotherapie

Geweld en delinquentie: netwerken van en voor hulpverleners

Het inhoudelijke domein ‘geweld en delinquentie’  van de Interactie-Academie bestaat uit specialistische opleidingen, workshops en inspiratiedagen en dat alles gekoppeld aan een klinische praktijk. Alle programma’s belichten het ombuigen van geweldspiralen en focussen op processen van  responsabilisering, resocialisering en herstel … Read more Geweld en delinquentie: netwerken van en voor hulpverleners

34567