Interactie-Academie

Samenspraak is oorspronkelijk een initiatief van de Interactie-Academie, maar is vrij te lezen en staat open voor alle professionals die het systemisch denken en werken een warm hart toedragen.

De Interactie-Academie is een instituut voor systeemtheorie & praktijk, opgericht in 1971. We organiseren een rijk aanbod aan cursussen en opleidingen, gericht op hulpverlening, werk- en organisatievragen en bemiddeling.

Naast ons opleidingscentrum hebben wij een groepspraktijk voor therapie, coaching, bemiddeling en supervisie. De Interactie-Academie is eveneens uitgever van een vaktijdschrift: het Systeemtheoretisch Bulletin.

Meer info kan je vinden op https://interactie-academie.be