Interactie-Academie

Samenspraak is oorspronkelijk een initiatief van de Interactie-Academie, maar is vrij te lezen en staat open voor alle professionals die het systemisch denken en werken een warm hart toedragen.

De Interactie-Academie is een instituut voor systeemtheorie en systemische praktijk en is sinds 1971 een onafhankelijke, niet gesubsidieerde non-profit instelling. De organisatie berust op vier pijlers, namelijk opleidingen, groepspraktijk, onderzoek & ontwikkeling en publicaties. We realiseren zo een stevige verankering tussen theorie, praktijk en wetenschap.

We bieden een gevarieerd pakket aan cursussen, specialisaties en opleidingen. Het aanbod richt zich op mensen die werkzaam zijn bij verschillende overheden en de geestelijke gezondheidszorg, het maatschappelijk werk, welzijn, de jeugdhulpverlening en het onderwijs. De cursussen, specialisaties en opleidingen worden in de Interactie-Academie zelf georganiseerd, maar ook incompany gegeven.

Naast het opleidingscentrum hebben we een groepspraktijk voor psychotherapie, counseling, coaching, bemiddeling en supervisie. De groepspraktijk kan gezien worden als een laboratorium voor het ontwikkelen van nieuwe ideeën en methoden, en inspireert daarmee ook het opleidingswerk.

Alle opleiders hebben praktijk in hun specialisatiegebied en publiceren daarover. De koppeling tussen praktijk en theorie wordt hiermee stevig geborgd. Dit ontwikkelingswerk wordt mede gestimuleerd door wetenschappelijke samenwerkingsverbanden met universiteiten en hogescholen.

We zijn ook uitgever van een vaktijdschrift: het Systeemtheoretisch Bulletin, met abonnees in Vlaanderen en Nederland, uitgever van boeken en van gespreksmethodieken.

Meer info kan je vinden op www.interactie-academie.be