Interactie-Academie

De Interactie-Academie is een instituut voor systeemtheorie & praktijk, opgericht in 1971. We organiseren een rijk aanbod aan cursussen en opleidingen, gericht op hulpverlening, werk- en organisatievragen en bemiddeling. Naast ons opleidingscentrum hebben wij een groepspraktijk voor therapie, coaching, bemiddeling en supervisie. De Interactie-Academie is eveneens uitgever van een vaktijdschrift: het Systeemtheoretisch Bulletin.

Meer info kan je vinden op https://interactie-academie.be