Zelf een stuk schrijven?

Heb je zin om iets te schrijven over wat je raakt of bezig houdt? Wil je wat vertellen over een boek, een casus, de actualiteit, …? Voel je vrij om dat te doen!

De bedoeling is dat je bijdrage aansluit bij de identiteit van dit platform. Dat betekent dat we rekening houden met drie criteria:

  1. Je bijdrage heeft een link met het systeemtheoretisch denken en/of systemisch werken
  2. Je bijdrage past in de geest van constructieve reflectie & dialoog
  3. Je bijdrage is niet gericht op het maken van reclame

De redactieleden van deze blog screenen je inbreng op deze drie kenmerken en op de nodige hoffelijkheid. Verder zullen zij redactionele ondersteuning bieden aan stukken in ontwikkeling. Bij het bespreken van casuïstiek is uiteraard ook strikte anonimiteit vereist. Eventuele klachten van (ex-) cliënten of andere betrokkenen zijn voor rekening van de auteur. De redactie kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Geprikkeld?

Mail je bijdragen, ideeën of vragen naar paul.castelijns@iaac.euwillem.beckers@iaac.eu of Johanna.cockx@iaac.eu